Afdeling Zorginkoop in rustiger vaarwater

Nieuwsbericht
1 februari 2012

Wegens onderbezetting van het team op de afdeling Zorginkoop, was 2011 een extra druk jaar voor deze afdeling. Vooral tijdens de inkoopprocedure was de druk met 130 offertes, de beoordelingsprocedure, het voeren van inkoopgesprekken en het afronden van de contracten, hoger dan vorig jaar. In de tweede week van januari 2012 zijn de meeste overeenkomsten, inkoopbrieven en aangepaste productiesheets verzonden, waarmee de afspraken met de gecontracteerde zorgaanbieders ook bekrachtigd werden.

Er breekt nu een periode aan van verdere ontwikkeling van plannen en afspraken. Er is nog veel werk te doen en de zorginkopers willen daarover in 2012 goed in contact blijven met de instellingen. Gelukkig is de bezetting van de afdeling Zorginkoop met de aanstelling van Robert Nieuwenhuize, Vera Zanen en Wouter Meester weer op volledige sterkte. Met de komst van deze nieuwe zorginkopers wordt ook het relatiebeheer met de instellingen opnieuw verdeeld en streven wij naar continuïteit voor de instellingen in hun aanspreekpunt binnen de afdeling Zorginkoop van Directie Forensische Zorg. De nieuwe verdeling in relatiebeheer is inmiddels met de betreffende instellingen gecommuniceerd.