WODC (wetenschappelijk onderzoek)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC :

  • doet zelf onderzoek en laat onderzoek uitvoeren, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma's;
  • adviseert over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;
  • maakt onderzoeksresultaten toegankelijk;
  • verspreidt de kennis die binnen het WODC aanwezig is;
  • documenteert de wetenschappelijke publicaties op het terrein van veiligheid en justitie.