Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP)

Het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het NIFP biedt onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners.

Dit doet het NIFP:

  • diagnose en advies aan het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht;
  • schakelt onafhankelijke rapporteurs in als de rechter opdracht geeft het gedrag van een verdachte nader te onderzoeken;
  • adviseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van individuele tbs (Longstay/extreem vlucht- en beheersgevaarlijke patiënten);
  • bewaakt de kwaliteit van de rapportage van de ingeschakelde deskundigen;
  • beheert een eigen psychiatrische observatiekliniek, het Pieter Baan Centrum (PBC);
  • indiceert voor forensische zorg.