Divisie Individuele Zaken

De Divisie Individuele Zaken is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. De Divisie Individuele Zaken is verantwoordelijk voor het plaatsen van justitiabelen bij onder andere zorgaanbieders, volgens het uitgangspunt de patiënt op het juiste bed.

Forensisch Plaatsingsloket

Het Forensisch Plaatsingsloket (FPL) ondersteunt het proces van indicatiestelling, plaatsing , zorgverlenging en financiering. Het FPL is het centrale aanspreekpunt voor de ketenpartners als het gaat om plaatsing van forensische patiënten bij een instelling. In de praktijk blijkt dat 90% van de plaatsingen door de plaatsende instanties probleemloos verloopt. Soms ontstaan er knelpunten waar de plaatsende instantie en de zorginsteling zelf niet uitkomen. Dan heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie, als eindverantwoordelijke voor plaatsing, de bevoegdheid (de doorzettingsmacht) om te interveniëren en bemiddelen om zo toch tot een plaatsing te komen. De uitvoering daarvan ligt bij het FPL. Het achterliggende doel van deze interventie is dat een patiënt bij de juiste zorgaanbieder wordt geplaatst.

Het FPL:

  • regisseert het plaatsingsproces;
  • bemiddelt in de keten;
  • bedenkt creatieve en snelle oplossingen voor eventuele knelpunten, samen met ketenpartners;
  • informeert ketenpartners over ontwikkelingen bij de zorgaanbieders;
  • beantwoordt vragen over de financiering;
  • beantwoordt vragen over forensische zorg;
  • maakt als laatste redmiddel gebruik van haar doorzettingsmacht.

Het FPL is te bereiken op 088 07 25678 of per mail op fpl@dji.minjus.nl.