Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de uitvoering van de forensische zorg belegd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen  (DJI). De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) regisseert de keten van de forensische zorg en is verantwoordelijk voor de inkoop en de financiering van deze zorg.