Ministerie van Justitie en Veiligheid

De verantwoordelijkheid voor de plaatsing van mensen in de forensische zorg ligt bij de minister van Justitie en Veiligheid. Omdat de Minister eindverantwoordelijk is voor de ten uitvoerlegging van de straf en/of maatregel, moet het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarborgen dat de forensische zorg die aan justitiabelen is opgelegd, ook daadwerkelijk beschikbaar is.

De Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) van het Ministerie is eigenaar van het stelsel van de forensische zorg en daarmee verantwoordelijk voor de besturing van de keten, van indicatiestelling tot uitstroom. Als bestuurder van het stelsel is DSJ verantwoordelijk voor het functioneren van dit stelsel en moet zij de optimale voorwaarden scheppen voor het instandhouden en verbeteren van het stelsel.