Inspecties

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg oefent het toezicht op zowel de reguliere GGZ als op de forensische zorg uit.

Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) heeft de verantwoordelijkheid om te beoordelen of de wijze waarop de straf (inclusief zorg) ten uitvoer wordt gelegd conform de daarvoor vastgestelde regels.