Gemeenten

Gemeenten participeren en voeren de regie op Veiligheidshuizen.  Het programma Veiligheidshuizen is een samenwerkingsverband waarin organisaties op één locatie met elkaar samenwerken aan het verminderen van recidive onder veelplegers, jongeren en veroorzakers van huiselijk geweld, criminaliteit en overlast. Hierdoor kunnen zij doorlopend informatie met elkaar uitwisselen. Samen zorgen zij voor een integrale, probleemgerichte aanpak. Deelnemers aan Veiligheidshuizen zijn partners op het gebied van justitie, zorg en openbare orde en veiligheid, zoals gemeenten, gemeentelijke instellingen, de politie, het Openbaar Ministerie, reclasseringsinstellingen, woningcorporaties en lokale en regionale welzijnsorganisaties.

Het programma Veiligheidshuizen streeft ernaar dat aanbieders van forensische zorg zijn aangesloten bij de Veiligheidshuizen en bijdragen aan de continuïteit van zorg en bijdragen aan het verkrijgen van een actueel en volledig beeld van de problematiek. Daarnaast spelen gemeente een rol in de nazorg van ex-gedetineerden.

De gemeente waar de ex-gedetineerde gaat wonen is verantwoordelijk voor zijn opvang en begeleiding. De meeste gemeenten hebben een coördinatiepunt die ex-gedetineerden ondersteunt. Voor goede re-integratie in de samenleving heeft een ex-gedetineerde identiteitspapieren, onderdak, inkomen en zorg nodig. Het coördinatiepunt helpt hierbij, maar de ex-gedetineerde is zelf verantwoordelijk.