Resocialisatie

Bij forensische zorg wordt continue gewerkt aan terugkeer naar de maatschappij. De patiënt neemt stap voor stap weer deel aan de samenleving. Die geleidelijke terugkeer naar de maatschappij noemen we resocialisatie.

Resocialisatie bij tbs met dwangverpleging

Het doel van resocialisatie is patiënten op een veilige en verantwoorde manier te laten re-integreren in de samenleving. De resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling van tbs-patiënten.

Bij tbs onderscheiden we drie categorieën uitstromende patiënten:

  1. Een groep die na behandeling ‘veilig’ is en weer aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.
  2. Een groep bij wie de risico’s beheersbaar zijn door medicatie en/of een aangepaste woonvorm.
  3. Een groep bij wie chronische terugval onderdeel is van het verloop van de ziekte. Voor deze groep zijn aanvullende maatregelen om periodiek zorg en behandeling te bieden noodzakelijk.

Resocialisatie bij overige forensische zorg

Bij overige forensische zorg is er geen strikt beleidskader in welke fasen resocialisatie moet verlopen. Dit is maatwerk. Per patiënt wordt bekeken welke vrijheden juridisch mogelijk zijn.