Delict

Een delict is dat wat volgens de wet niet mag en waarvoor je straf kunt krijgen. Het gaat niet alleen om ernstige misdrijven, zoals moord, geweld en ontvoering. Ook overtredingen tegen de openbare orde zijn delicten. Wie wordt opgepakt, gaat eerst naar het politiebureau. Al op het politiebureau kan een rechercheur een psychiatrisch deskundige inschakelen. Tijdens de vervolging gaat een verdachte naar het Huis van Bewaring.

Iedereen die in voorlopige hechtenis zit, krijgt bezoek van een medewerker van de reclassering. De reclassering vraagt aan verdachten welke problemen zij hebben. Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat iemand vast zit? Heeft hij of zij (psychische) problemen? Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat iemand opnieuw in de fout gaat? Op basis van dit gesprek stelt de reclassering een plan van aanpak op. De reclassering kan de officier van justitie en de rechter-commissaris in een vroeg stadium informeren over de persoonlijke omstandigheden van een verdachte. De reclassering is een belangrijke schakel tussen verdachten en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur.

Na gesprekken met verdachten en soms hun familie, schrijft de reclasseringswerker een strafadvies aan de rechter-commissaris. Daarin staat welke mogelijkheden en beperkingen iemand heeft. De reclassering adviseert de rechter-commissaris over het verlengen of beëindigen van de voorlopige hechtenis, waarna de rechter-commissaris beslist. Als verdachten een hulpvraag hebben en gemotiveerd zijn om iets aan hun situatie te doen, schrijft de reclasseringswerker een plan van aanpak, bedoeld om nieuwe delicten te voorkomen. In dit plan van aanpak staat wat de reclassering verwacht van een verdachte, bijvoorbeeld meewerken aan een programma voor het omgaan met een alcoholverslaving.