Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in het leven geroepen om de wetenschappelijke onderbouwing van de forensische zorg te ondersteunen en de samenwerking tussen de forensische instellingen te stimuleren. Ook bevordert het EFP de uitwisseling tussen GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten. Door 'makelen en schakelen' ondersteunt het EFP het veld van de forensische zorg. Het einddoel is optimale maatschappelijke veiligheid.

Taken EFP:

  • ontwikkelt, beheert en ontsluit databanken met gegevens uit de forensische zorg
  • coördineert en faciliteert gezamenlijk onderzoek op het gebied van forensische zorg
  • brengt het aanbod van forensische zorg en de bijbehorende wetenschappelijke evidenties in kaart
  • bundelt ervaring en kennis van deskundigen in het forensische werkveld
  • zet zich samen met het veld in om forensische zorg meer te stoelen op evidence based werkmethoden en best practices
  • is ook betrokken bij het project Kwaliteit Forensische Zorg

Kwaliteit Forensische Zorg

Het forensisch zorgveld heeft samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en GGZ Nederland het initiatief genomen om de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren en dit zichtbaar te maken. Dit programma onder de naam Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) zal de komende jaren instellingen vragen om hun kennis te delen met het veld.

Dat gaat via zogeheten calls, waarbij instellingen worden opgeroepen om in te tekenen op vastgestelde onderwerpen. Per call wordt vervolgens een instelling aangewezen die betreffend project kan opzetten en uitwerken. Zo kunnen behandelmethodes, plannen van aanpak of oplossingen voor een specifiek onderwerp ontwikkeld worden. Voor de uitvoering van de calls wordt vanuit het programma KFZ geld beschikbaar gesteld. Het programma wordt door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) gecoördineerd.

Voor meer informatie over KFZ of het intekenen op de calls kunt u terecht op kfz.nl.