3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties (3RO):

De drie organisaties verschillen van elkaar wat betreft geschiedenis, visie, omvang, structuur en manier van werken. In de praktijk werken ze nauw met elkaar samen om bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive.

Een cliënt wordt toebedeeld aan de reclasseringsorganisatie die hem of haar de meeste meerwaarde kan bieden. Hierbij staat het hoofdproblematiek van de cliënt centraal. Is er sprake van problematisch gedrag in relatie tot de verslaving? En is er een relatie tussen delict en verslaving? Dan wordt de cliënt toebedeeld aan de SVG. Dit geld voor ongeveer 30% van alle reclasseringscliënten. Het Leger des Heils verleent hulp aan dak- en thuislozen (ongeveer 10 %) Voor de overige cliënten is Reclassering Nederland de aangewezen partij.

Taken van de 3 reclasseringsorganisaties:

  • diagnose en advies aan het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht
  • toezien op de uitvoering van werkstraffen
  • houdt toezicht op verdachten en/of daders
  • indiceert voor forensische zorg
  • verzorgt totstandkoming van ambulante zorg of plaatst patiënten in beschermd wonen voor forensische zorg

De contactpersonen van de reclasseringsorganisaties:

Ilonka Verkade  I.Verkade@svg.reclassering.nl

Janneke van Wely J.Wely@reclassering.nl

Annemieke van der Veen a.vanderveen@ldh.reclassering.nl