Keten forensische zorg

Het huidige systeem van forensische zorg kent een duidelijke rol- en taakverdeling voor alle betrokken partijen in de keten. In Nederland zetten veel instellingen en organisaties zich in voor de forensische zorg. Naast zorgaanbieders zijn er diverse organisaties die zich bezighouden met een goed verloop van indicatiestelling en plaatsing binnen het forensisch kader, de zogenaamde ketenpartners. Elke ketenpartner vervult een eigen taak en rol in de keten. Denk hierbij aan ketenpartners in de strafrechtsketen, zoals Openbaar Ministerie (OM), drie Reclasseringsorganisaties (3RO), Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie( NIFP) en gevangeniswezen (GW), maar ook zorgaanbieders en gemeenten.

Ketenregie

Om goede doorstroom in de keten te realiseren, is ketensamenwerking van groot belang. Momenteel kijkt DJI samen met ketenpartners naar bestaande samenwerkingsvormen en wordt er geïnventariseerd hoe deze samenwerking versterkt kan worden. Voor meer informatie, klik hier.