Verblijfszorg & ambulante zorg

Een indicatiestelling voor verblijfszorg en/of ambulante zorg wordt opgesteld volgens een standaard format in Ifzo. Dit bevat een beschrijving van de problematiek van de justitiabele, waaronder de volgende ‘harde’ criteria:

  • Geslacht justitiabele
  • Dominante zorgvraag (psychiatrie/psychosociaal, verslaving, verstandelijke vermogens)
  • Aard van de zorgvraag (verdiepingsdiagnostiek, diagnostiek, verblijfszorg, begeleiding, behandeling, dagbesteding)
  • Leefomgeving justitiabele (arrondissement)

Indicatiestelling door 3RO

De indicatiestelling maakt een belangrijk onderdeel uit van het advies van de reclassering. Als de inschatting is dat er ambulante zorg en/of verblijfszorg nodig is, dan stelt de reclassering zelf de indicatie. Het advies, inclusief de indicatiestelling wordt voor de rechtszitting geleverd aan het Openbaar Ministerie (OM).

Indicatiestelling door PMO

Tijdens de voorlopige hechtenis of detentie kan iemand een zorgbehoefte ontwikkelen of kan deze zich uiten. Dit kan op ieder moment tijdens het verblijf in het gevangeniswezen (GW) zijn. Het GW heeft screeningsinstrumenten om een zorgbehoefte te ontdekken. Als blijkt dat er sprake is van verblijfszorg of ambulante nodig dan stelt het Psycho Medisch Overleg (PMO) de indicatiestelling op.