Veel gestelde vragen

Inhoudsopgave

Waarom hoeft in een vonnis niet de instelling te staan waar een patiënt behandeld moet worden?

Het is onnodig om de behandelende instelling op te nemen in het vonnis. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarborgt dat alle justitiabelen op tijd in een zorginstelling geplaatst worden. De plaatsende instanties kunnen op grond van hun kennis en ervaring het best inschatten welke zorg een veroordeelde nodig heeft en wie die zorg op dat moment het beste kan leveren. Als een rechter toch een instelling in een vonnis heeft opgenomen, is het niet meer mogelijk om iemand ergens anders te plaatsen, tenzij een vonnis wordt opengebroken.
Naar inhoudsopgave

Wat te doen wanneer de rechter beslist dat het vonnis direct uitvoervaar is terwijl het vonnis nog niet onherroepelijk is?

De rechter kan verklaren dat een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is. Dit betekent dat er direct uitvoering gegeven moet worden aan het vonnis van de rechter, of er nu een hoger beroep ingesteld wordt of niet. De rechtsmiddelen tegen het vonnis kan de uitvoering van het vonnis niet opschorten.

Wanneer er sprake is van een forensische zorgtitel welke direct uitvoerbaar is, moet de zorg en toezicht direct starten. Het plaatsingverzoek in Ifzo wordt afgerond door de vonnisgegevens in te vullen zonder de datum onherroepelijk in te vullen. Vervolgens kan de definitieve plaatsingsbesluitbrief beschikbaar gesteld worden.
Naar inhoudsopgave

Hoe snel gaat een crisisplaatsing?

Bij een crisisplaatsing wordt een patiënt binnen twee werkdagen geplaatst bij een gecontracteerde zorgaanbieder.
Naar inhoudsopgave

Wat te doen als de zorg nodig is van een zorgaanbieder waarmee het ministerie geen contractrelatie heeft?

Soms is zorg nodig die niet geleverd kan worden door de aanbieders waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid een contractrelatie heeft. Als alle opties in Ifzo zorgvuldig zijn bekeken, kan een plaatsende instantie een aanvraag indienen voor niet-gecontracteerde zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Forensisch Plaatsingloket op 088 07 25922.
Naar inhoudsopgave

Geeft een plaatsende instantie een afgeronde plaatsing af als de intake niet leidt tot een plaatsing?

Nee, als een intake niet leidt tot een plaatsing kan een plaatsende instantie geen werkelijke plaatsingsdatum invullen in Ifzo en wordt de plaatsing niet afgerond. De zorgaanbieder kan het intakegesprek dan niet declareren bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Naar inhoudsopgave

Het lukt niet te matchen in Ifzo met de door mij gewenste zorgaanbieder. Hoe komt dat?

Een mismatch kan drie redenen hebben:

  • De gewenste zorg is niet ingekocht bij deze zorgaanbieder;
  • De indicatiestelling is niet volledig ingevuld;
  • Het zorgaanbod is onjuist of onvolledig ingevuld.

Neem contact op met het FPL