Ifzo

Het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) ondersteunt het totale proces van forensische zorg; van het invoeren van een indicatiestelling tot en met plaatsing bij een gecontracteerde zorginstelling die beschikt over een passend zorgaanbod. De indicerende organisatie maakt in Ifzo de indicatiestelling aan met een indicatiestellingformat. De plaatser kan vervolgens door Ifzo de meest geschikte zorgplek voor de patiënt vinden bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Op basis van de zorgbehoefte van de patiënt toont Ifzo welke gecontracteerde zorginstellingen zorg bieden die past bij de zorgbehoefte van de patiënt. De plaatsingsfunctionaris beslist uiteindelijk bij welke gecontracteerde zorgaanbieder de patiënt geplaatst wordt.

Alle indicerende en plaatsende medewerkers en gecontracteerde zorgaanbieders, die werken binnen het domein van forensische zorg, werken met Ifzo:

  • de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI);
  • het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie);
  • de 3 Reclasseringsorganisaties (Stichting Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ);
  • het Gevangeniswezen (Psycho Medische Overleggen);
  • gecontraceerde zorgaanbieders.

Vernieuwing Ifzo

Om ervoor te zorgen dat Ifzo het proces van forensische zorg zo goed mogelijk blijft ondersteunen, is DJI bezig met het verbeteren en vernieuwen van Ifzo. Voor meer informatie, klik hier.

 

FAQ Ifzo

 

Ook de gecontracteerde zorginstellingen hebben toegang tot Ifzo om hun zorgaanbod en beschikbaarheid per zorglocatie in te voeren en te onderhouden. Als een zorgaanbieder toegang heeft tot Ifzo, dan kunnen de zorglocaties van die zorgaanbieder de toeleidingspogingen die aan hun gericht zijn, inzien vanuit Ifzo.

De gegevens die in Ifzo staan, bieden waardevolle managementinformatie. Zo kan worden gemeten in hoeverre de doelstellingen van het forensisch zorgstelsel worden bereikt.

Toegang tot Ifzo voor indicerende en plaatsende organisaties

Ifzo geeft de gebruiker via internet toegang tot een afgeschermde omgeving op het justitienetwerk. Het systeem is alleen toegankelijk voor bevoegde gebruikers. Medewerkers van Gevangeniswezen, de 3RO organisaties en het NIFP kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier.

Toegang tot Ifzo voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen via het Dienstenportaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid toegang krijgen tot Ifzo.

Wanneer u gebruik wilt maken van Ifzo, komen de volgende stappen aan de orde:

  1. De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen sluit een contract af met de zorgaanbieder en stuurt de benodigde documentatie voor het aansluiten op het dienstenportaal;
  2. De zorgaanbieder vraagt bij het UZI-register de UZI-pas aan. Op www.uzi-register.nl vindt u meer informatie hierover;
  3. Na ontvangst van de UZI-pas stuurt de zorgaanbieder het aanvraag autorisatieformulier voor zorgaanbieders naar Functioneel Beheer;
  4. Functioneel Beheer maakt de accounts aan en stuurt de inloggegevens voor zowel het dienstenportaal als voor Ifzo naar de nieuwe gebruiker. Als bijlage ontvangt de nieuwe gebruiker de 'gebruikersinstructie toegang dienstenportaal' en de 'quick reference card Ifzo voor zorgaanbieders';
  5. De zorgaanbieder kan vervolgens met de inloggegevens inloggen op het dienstenportaal, gebruik makend van een de UZI-pas en een UZI-kaartlezer.

Hieronder vindt u de link naar de handleiding voor Ifzo voor zorgaanbieders.

Computerbased trainingen Ifzo

Voor de gebruikers van Ifzo zijn twee afzonderlijke Computerbased Trainingen (CBT’s) in gebruik:

De CBT’s bevatten instructievideo’s. Deze leggen je stap voor stap uit hoe je in Ifzo moet handelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Ifzo kunt u contact opnemen met Functioneel Beheer Ifzo via ifzo@dji.minjus.nl. Voor het resetten van het wachtwoord voor het Dienstenportaal kunt u contact opnemen met de ICT-Servicedesk op 088 07 12345, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.