Plaatsing

 

Als er een indicatie is gesteld, begint het proces van plaatsing van een justitiabele. De plaatsende instanties gaan op zoek naar een zorgaanbieder die de geïndiceerde zorg en de eventueel vereiste beveiliging kan leveren. Het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) matcht aan de hand van de indicatiestelling een geschikte zorgaanbieder. Plaatsing in de forensische zorg gaat uit van de volgende criteria:

  • De zorg moet passen bij de zorgbehoefte en beveiligingsnoodzaak uit de indicatiestelling;
  • De locatie van de te bieden zorg moet bereikbaar zijn voor de justitiabele en vallen binnen diens leefomgeving;
  • Uitvoering van de zorg moet tijdig plaatsvinden.

In principe wordt er alleen geplaatst bij zorgaanbieders waarmee de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) een contractrelatie heeft. Sinds enige tijd is de inspanningsverplichting voor het bieden van zorg door zorgaanbieders omgezet in een opnameplicht voor klinische zorg en een behandelplicht voor ambulante zorg.

De plaatsende instanties zijn:

 Ambulante zorgVerblijfszorgKlinische zorg
DIZ Ja (vanuit klinisch)Ja
3ROJaJa 
PMO (GW)Ja (binnen PI)Ja 

De Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) verzorgt de plaatsing van de klinische forensische zorg. Bij de ambulante en verblijfszorg forensische zorg treden de 3 Reclasseringsorganisaties (3RO) op als plaatsende instantie. Wanneer het gaat om zorg tijdens detentie is het Psycho Medisch Overleg (PMO) de plaatsende organisatie.

Deze organisaties beschikken over kennis en expertise van de lokale zorgnetwerken en zijn dus de aangewezen instanties om de plaatsing uit te voeren.

Een plaatsingsbrief bekrachtigt iedere plaatsing. Deze brief is de toegang voor de justitiabele tot forensische zorg. De plaatser stelt de plaatsingsbrief beschikbaar wanneer de zorgaanbieder akkoord is met het leveren van de zorg. De plaatsingsbrief samen met een afgeronde plaatsing in Ifzo (status “geplaatst”) zijn noodzakelijk voor de zorgaanbieder om de zorg te kunnen declareren.