Uitvoeringskader melding afwezigheidsdagen en akkoordverstrekking Forensisch Plaatsingsloket

Dit uitvoeringskader is opgesteld om een kloppende registratie te hebben en de zorgaanbieder de mogelijkheid te geven het verblijf van een cliënt tijdens diens kortdurende afwezigheid te declareren.