Bedrijfsregel ‘Einde zorg melding in de FZ’

In het kader van het uitvoeren van Forensische Zorg door Zorgaanbieders is het nodig dat Zorgaanbieders de werkelijke einddatum van de zorg aan DJI laten weten. Dit markeert het einde van de zorg bij de Zorgaanbieder, en is het sluitstuk van een plaatsingsverzoek. Deze factsheet hoort bij spelregel 5.