Digitalisering plaatsing

Het proces rondom het plaatsingsbesluit FZ wordt gedigitaliseerd, en de eerste livegang vindt plaats op 1 juli as.


Aanleiding
Vanaf 1 juli 2021 wordt de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens over de aanmelding en de plaatsing van Forensische Zorg geautomatiseerd naar een zorgaanbieder worden verzonden, in plaats van via het huidige proces.
Het betreft hier:

  • De FZ821 voor aanmelding en plaatsing
  • De FZ823 voor start zorg melding
  • De FZ825 voor einde zorg melding

Dit kan goed worden vergeleken met de iStandaarden in het sociaal domein, en de FZ-standaard is zoveel mogelijk daarmee in samenhang ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat gegevens niet meer handmatig overgenomen hoeven te worden in het EPD, met minder tijdsbesteding en betere datakwaliteit tot gevolg.
Om aan te sluiten op de nieuwe berichtenstroom, zijn verschillende stappen nodig. Zie hiervoor onder ‘meer informatie’.


Meer informatie

 

Waarom adviseert de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders om zo vroeg mogelijk aan te sluiten op de nieuwe standaard?
Er vinden dit jaar veel wijzigingen plaats wat veel aandacht en tijd van de organisatie vergt. Een goed voorbeeld hiervan is het Zorgprestatie Model (ZPM). De divisie ForZo/JJI begrijpt dat de invoering van het ZPM veel van de organisaties vergt, met name tijd en inzet van werknemers. Daarom is het advies zo spoedig mogelijk bij de divisie aan te melden voor de nieuwe standaard. Daarbij is het belangrijk om te weten dat DJI voornemens is om het digitale plaatsingsbesluit te gaan gebruiken voor het verspreiden van het zorgtrajectnummer, dat een belangrijk onderdeel van het ZPM gaat vormen.


Meer informatie
Voor voor meer informatie kunt u doorklikken naar bovengenoemde pagina’s, of contact opnemen met Judith van Gulijk via gm01000a03a2826@dji.minjus.nl of 06-23443067.