Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

De prestatie-indicatoren forensische psychiatrie is een set van een beperkt aantal indicatoren waarmee wordt beoogd de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken. De set (of delen daarvan) is van toepassing op alle typen van forensische zorgaanbieders. Eén van de speerpunten van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) is om de zorginkoop (mede) op basis van kwaliteit te baseren. 

Vanaf 2013 vindt de doorontwikkeling van de indicatoren plaats door een werkgroep van inhoudsdeskundigen uit het forensische veld onder leiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Voor de uitvraag van de prestatie-indicatoren heeft de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen een dataportaal gerealiseerd, dat via www.gegevensuitvraag.nl bereikbaar is.

Vanaf registratiejaar 2016 is verantwoording aan de hand van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verplicht voor de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) en Forensische Psychiatrische Centra (FPC’s), justitieel en niet-justitieel. Voor de andere aanbieders geldt dat sprake moet zijn van een minimale instroom van patiënten in het jaar voorafgaande aan het registratiejaar (als indicatie voor de verwachte instroom in het desbetreffende registratiejaar).

Alle forensische zorgaanbieders worden voorafgaande aan het registratiejaar geïnformeerd over of zij zich moeten verantwoorden aan de hand van de prestatie-indicatoren en indien zo, over welke zorgtypes. Zorgaanbieders met vragen over het al dan niet hoeven registreren van de prestatie-indicatoren kunnen contact opnemen met een zorginkoper van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen.

Hier staat de Indicatorendgids per registratiejaar en, als deze beschikbaar is, de eindrapportage met daarin de resultaten van het desbetreffende registratiejaar.

Prestatie-indicatoren 2023

Prestatie-indicatoren 2022

Prestatie-indicatoren 2021

Prestatie-indicatoren 2020

Prestatie-indicatoren 2019

Prestatie-indicatoren 2018

Prestatie-indicatoren 2017

Prestatie-indicatoren 2016

Prestatie-indicatoren 2015

Prestatie-indicatoren 2014

Prestatie-indicatoren 2013

Prestatie-indicatoren 2012