Kwaliteit Forensische zorg

In de forensische zorg wordt systematisch gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). 

Het kwaliteitskader forensische zorg

In het voorjaar van 2021 is het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) vastgesteld. Voor meer informatie over het KKFZ en de implementatie ervan, klik hier.

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Programma KFZ

Binnen dit programma werkt het gehele forensische zorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen met als doel: betere zorg en een veiliger samenleving.

Doelen van KFZ

  • De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren.
  • De kwaliteit van de forensische zorg zichtbaar maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren op het punt van recidive, incidenten, instroom, doorstroom en uitstroom.
  • Het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren van de implementatie van de producten die binnen het KFZ-programma zijn ontwikkeld.

Projecten

Om de aanwezige kwaliteit in het veld van de forensische zorg zichtbaar maken en in te zetten, wordt binnen het programma KFZ gewerkt met calls. Uit deze calls ontstaan na goedkeuring projecten, die vervolgens een eindproduct opleveren in de vorm van bijvoorbeeld een behandelprogramma of protocol. Opgeleverde producten zijn beschikbaar voor het hele forensische zorgveld. Meer informatie over KFZ of het intekenen op de calls staat op de site:  www.KFZ.nl.

Subsidie

KFZ wordt gesubsidieerd uit de innovatiegelden van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen). Mede op basis van het convenant dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2018 heeft gesloten met GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het ministerie zich in ieder geval tot en met 2021 gecommitteerd aan de financiering van KFZ. KFZ kent vier subsidiestromen: sector forensische zorg algemeen, LVB-sector, BW/MO-sector en Reclassering.

Programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J)

In navolging van het programma KFZ voor volwassenen is met ingang van 2018 een vergelijkbaar subsidieprogramma ingericht voor de forensische jeugdsector. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.kfzjeugd.nl.