Kwaliteit Forensische zorg

Binnen dit programma werkt het gehele forensische zorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen met als doel: betere zorg en een veiliger samenleving.

Doelen van KFZ

  • De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren.
  • De kwaliteit van de forensische zorg zichtbaar maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren op het punt van recidive, incidenten, instroom, doorstroom en uitstroom.
  • Het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren van de implementatie van de producten die binnen het KFZ-programma zijn ontwikkeld.

Projecten

Om de aanwezige kwaliteit in het veld zichtbaar maken en in te zetten, wordt binnen het programma KFZ gewerkt met calls. Uit deze calls ontstaan na goedkeuring projecten, die vervolgens een eindresultaat opleveren in de vorm van bijvoorbeeld een behandelprogramma of protocol. Met dit resultaat kan het het hele zorgveld aan de slag. Meer informatie over KFZ of het intekenen op de calls staat op de site KFZ.nl .

Subsidie

KFZ wordt gesubsidieerd uit de innovatiegelden van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI). Mede op basis van het convenant dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2013 heeft gesloten met GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het ministerie zich in ieder geval tot en met 2017 gecommitteerd aan de financiering van KFZ.

 

Kwaliteitskader