Plaatsingsbeleid tbs

De Dienst Justitiële Inrichtingen plaatst tbs-gestelden met dwangverpleging op basis van herkomst en bestemming in de kliniek die het dichtst bij zijn of haar woonplaats ligt. Redenen om hiervan af te wijken zijn bijvoorbeeld contra-indicaties ten aanzien van slachtoffers of een crimineel netwerk in de regio van herkomst, specialismen als Longstay/ extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (EVBG)/verstandelijk gehandicapt (VG)/ vreemdelingen, beschikbare capaciteit in de kliniek in de regio van herkomst.

Door regionale plaatsing ontstaat gemakkelijker aansluiting in de zorgketen (aan de voor- en achterkant) en is continuïteit van zorg makkelijker en beter te realiseren. Voor wat betreft de tbs, bij bijvoorbeeld omzettingen/hervattingen en overgang naar proefverlof, transmuraal verlof, voorwaardelijke beëindiging tbs biedt een doorlopend traject in de eigen regio alleen maar voordelen. Ook het sociale netwerk van de tbs-gestelde kan eerder bij de behandeling betrokken worden, wat in het kader van resocialisatie en continuïteit van zorg wenselijk is.