Formats tbs

Hier treft u de nieuwste formats, relevant op het gebied van advisering van de verlenging bij terbeschikkingstelling, als ook voor het beoordelen of toekennen van verlof bij terbeschikkingstelling. Er is een format voor een aanvraag tot overplaatsing, herselectie of observatieplaatsing. Ook is er een apart format voor de longstay-indicatie.

Verlenging

Verlof

Plaatsing