Forensisch Psychiatrisch toezicht

Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) is een samenwerkingsmodel gericht op de veilige en verantwoorde uitstroom van ter beschikking (tbs) gestelden in onze maatschappij. Dat lukt omdat reclasseringsorganisaties en forensische psychiatrische centra intensiever zijn gaan samenwerken en ook langer gezamenlijk optrekken bij de uitstroom van tbs-gestelden naar de samenleving. De reclassering wordt eerder betrokken bij de resocialisatie en (oude) behandelaren blijven langer betrokken bij de terugkeer in de samenleving van hun cliënten.

Inmiddels is fpt uitgegroeid tot hét samenwerkingsmodel voor de samenwerking tussen behandelaren, begeleiders en de diverse reclasseringsorganisaties. Voor zowel de terbeschikkingstelling met dwangverpleging als de terbeschikkingstelling met voorwaarden is een fpt-model ontwikkeld en vastgelegd. De werkwijze hoeft echter niet voorbehouden te zijn tot deze twee titels, maar kan ook bij andere strafrechtelijke titels worden toegepast.

Ten behoeve van het fpt zijn de volgende documenten opgesteld.

Tbs met bevel tot verpleging

Tbs met voorwaarden