Beleidskader NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de prestaties en tarieven in de forensische zorg en voert een nieuw bekostigingssysteem in.

De NZa houdt zich alleen met bezig met de bekostiging van de forensische zorg. Alle andere zaken, zoals het indiceren, plaatsen en behandelen van patiënten, beveiliging en verlofregelingen zijn de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de zorginstellingen.